DỊCH VỤGiới thiệu về dịch vụ kinh doanh

GIỚI THIỆU NHÂN LỰC KỸ NĂNG ĐẶC ĐỊNH

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một đối
tác toàn cầu
Chúng tôi không chỉ đơn giản là bù đắp khoảng
trống nguồn nhân lực, công ty có tầm nhìn triển
khai dịch vụ cung ứng giải pháp nhân lực trên
toàn thế giới.
Đề xuất giải pháp nhân lực cho doanh nghiệp

Chúng tôi tận dụng mạng lưới liên kết trong ngoài nước để giới thiệu nhân sự thích hợp cho quý khách hàng. Đồng thời sau 5 năm, chúng tôi sẽ hỗ trợ sự nghiệp mở rộng công ty ra nước ngoài và hỗ trợ người lao động đã có uy tín trong 5 năm tiếp tục phát triển sự nghiệp.
・Hỗ trợ mọi ngành nghề (trừ xây dựng và đóng tàu)

SỰ NGHIỆP HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ

“Người lao động không thiếu mà là người lao
động không ở lại với bạn
Đừng chỉ yêu cầu người lao động cải thiện mà
chính doanh nghiệp phải thay đổi”

Ngoài việc hỗ trợ hoạt động thường nhật giữa doanh nghiệp và người nước ngoài chúng tôi còn đặt tâm tư trong vấn về các vấn đề như xây dựng hệ thống quản lý nguồn nhân lực, hệ thống giáo dục và thiết lập vai trò nhiệm vụ cho các doanh nghiệp tiếp nhận
Chúng tôi cũng dồn nhiều tâm huyết vào đào tạo tiếng Nhật cho người lào động trong thời gian xin thị thực visa và sau khi vào làm tại công ty.

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Chúng tôi có thể giới thiệu rất nhiều khu nhà cho thuê dành cho người nước ngoài.
Giới thiệu những khu nhà cho thuê cho tất cả các khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp (kí túc xá doanh nghiệp)br>Tiến hành hỗ trợ chỗ ở khi nhân viên nước ngoài vào làm việc tại quý công ty.