TEAMSGiới thiệu nhân sự

BỘ PHẬN QUẢN LÝ

KOKI OKADA

RYO MATSUMOTO

RISA HIRAYAMA

BỘ PHẬN KINH DOANH

TAKESHI MASUDA

TOSHIO NAKA

BỘ PHẬN TUYỂN DỤNG

RYO MATSUMOTO

PHÒNG QUẢN LÝ HỒ SƠ

LI XIAOJIAO

SUMIRE MOMODA

QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HIROYA GAHARA

LUẬT SƯ TƯ VẤNChuyên viên tư vấn luật pháp

HARUKI MORIYA

MITSUTOSHI IMOKAWA

SHOHEI SUGITA

HIDEAKI KUROHA

Tổng số nhân viên 73 người (bao gồm cả nhân viên bán thời gian/nhân viên làm thêm)