NHÂN VIÊNGiới thiệu nhân sự

PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH

KOBAYASHI TAKENORI

OKADA KOKI

BỘ PHẬN KINH DOANH

NOMURA KENTARO

OONO YOSHINORI

NAKA TOSHIO

HASUMI NGOC

MASUDA TAKESHI

MIYAKE MOMOKO

BỘ PHẬN HỖ TRỢ

MATSUMOTO RYO

O KAGI

NGUYEN LY

NGUYEN BAO

LE VAN KHOA

GURUNG GAUDHAN

OKUNO NATSUKA

MIYAZAKI MAIKO

IDA MAY

LUẬT SƯ TƯ VẤN

MORIYA HARUKI

Tổng số nhân viên 62 người (bao gồm cả nhân viên bán thời gian/nhân viên làm thêm)