NHÂN VIÊNGiới thiệu nhân sự

BỘ PHẬN QUẢN LÝ

KOKI OKADA

RYO MATSUMOTO

RISA HIRAYAMA

BỘ PHẬN KINH DOANH

TAKESHI MASUDA

TOSHIO NAKA

BỘ PHẬN TUYỂN DỤNG

RINA BITO

PHÒNG QUẢN LÝ HỒ SƠ

LI XIAOJIAO

SUMIRE MOMODA

QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HIROYA GAHARA

LUẬT SƯ TƯ VẤN

HARUKI MORIYA

IMOKAWA MITSUTOSHI

SUGITA SHOHEI

Tổng số nhân viên 73 người (bao gồm cả nhân viên bán thời gian/nhân viên làm thêm)