STAFFIntroducing our staff

Business Administration Div.

KOKI OKADA

MAKOTO UCHIYAMA

RISA HIRAYAMA

Sales Div.

MASAHIRO NAKAMURA

TOSHIO NAKA

YOSHINORI OONO

TAKESHI MASUDA

MOMOKO MIYAKE

YURI KITAMURA

AYAKA TORIZAWA

KEIKO NISHIKAWA

KEISUKE YOSHIDA

Personnel Recruitment Div.

LE VAN KHOA

NGUYEN THI MINH LY

NGUYEN VAN CHUC

MAKI SUGIMURA

REGALA MARIA FENELLA VITUG

Legal Affairs Div.

SUMIRE MOMODA

LI XIAOJIAO

NGUYEN NGOC GIA BAO

TORU MOGAKI

TINT TINT SWE

Customer Success Div.

RYO MATSUMOTO

TOSHIO TSUGE

AKEMI TODA

KAZUHIRO YOSHIDA

GOKKU HASUMI

TOMOMI MASHIYAMA

HA THANH HOAI

NGUYEN MINH DUC

NGO THI MINH THIEN

NA NAGASHIMA

MIKI OICHI

MASAYUKI KUROKAMI

Legal Advisory Team

HARUKI MORIYA

Employee Count  62 persons (including part time staff)